Hjälp för den som drabbas av hörselnedsättning

Modell av inneröraHörselorganen åldras, precis som resten av kroppen. Därför är det många äldre som drabbas av nedsatt hörsel. Men det finns hjälp att få, inte minst går det att få svar på de frågor man ofta har när hörseln sviker.

Hörseln är ett av våra viktigaste sinnen, och samtidigt är hörseln selektiv. Vi har förmågan att filtrera ut ljud som inte intresserar oss, och enbart lyssna på de ljud som intresserar oss. Vi har även förmågan att höra utan att egentligen lyssna. Det här gör att den som drabbas av nedsatt hörsel till en början kanske inte märker någonting. De första ljud som försvinner är de som man ändå inte lyssnar efter. Men när det blir mer och mer ansträngande att lyssna efter det som man vill höra, då bör man kontakta någon som kan hjälpa en.

Hur vet man om man har nedsatt hörsel?

Tidiga tecken på nedsatt hörsel är:

  • Om du tycker att det är svårt att följa samtal i grupper, eller i bullriga miljöer.
  • Om du har svårt att höra vad den andra partens säger när du pratar i telefon.
  • Om du tycker att andra människor mumlar när de pratar, och du ofta får be dem att upprepa vad de har sagt.
  • Om folk i din omgivning klagar på att du inte lyssnar.
  • Om andra anmärker på att du har väldigt hög volym på tv:n.
  • Om du tycker att det är svårt att lokalisera ljud, alltså höra varifrån de kommer.

Den här listan kommer från Hearpeers, som är en organisation som arbetar med mentorprogram för personer som har en hörselnedsättning. Mentorerna kan hjälpa den som drabbas av nedsatt hörsel genom att svara på frågor om nedsatt hörsel och hörselimplantat. Läs mer på hearpeers.se. Även barn med hörselnedsättning, som ofta missar undervisning, kan få hjälp av Hearpeers.

Mer om hörselundersökningar finns att läsa här. Fyra av tio personer över 65 har idag nedsatt hörsel, men det satsas stora pengar på att minska denna andel. En grupp forskare vid Linköpings universitet har beviljats 19,2 miljoner kronor för forskning på detta område, skriver Svt Nyheter.